Loading...
Úvod 2018-09-04T21:02:32+00:00

Naše služby

Finance a reporting

Máme zkušenosti s celé řady projektů v rámci mezinárodního auditu, due dilligence i jiných prověrek zaměřených na identifikaci finančních i podnikových rizik. Zaměřujeme se na práci s informacemi, analýzy výkazů a reporting. Snažíme se zefektivnit práci s informacemi pro rozhodování a řízení a zajistit managementu společnosti kvalitní, rychlé a velmi jednoduše dosupné podklady.

Účetní poradenství

S informačními systémy, účetnictvím  a  procesy v rámci této klíčové disciplíny pracujeme již více než 20 let. Zabýváme se optimalizací procesů, jejich mapováním a nastavováním v rámci podnikové struktury. Řešíme optimalizaci oběhu dokladů, nastavení systému účetnictví, účetní osnovy i analýz v rámci sledování klíčových parametrů podnikových procesů.

Daňové poradenství

Otázka daní, jejich uplatňování a především rizik spojených s daňovou problematikou jsou témata, kterými se zabýváme od začátku naší činnosti. Snažíme se hledat a poskytovat taková řešení, která snižují rizika v této oblasti.

Moderní reporting

Jsme specialisté na reporting a analýzy. Dokážeme navrhnout a realizovat systém zpracování dat a informací tak, aby poskytoval co nejspolehlivější informace o tom, co se v podniku děje, jaké jsou trendy, rizika a významné změny a to tak, aby tyto informace byly k dispozici dostatečně rychle pro potřeby rozhodování. Využíváme nové metody Mind mappingu a Skečnoutingu v práci s informacemi. Grafické informace mají mnohem vyšší informační kapacitu, snadno se zapamatují a velmi rychle získají poroznost.

Mind mapping – myšlenkové mapy

Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Může být využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů.

S vynálezem myšlenkových map přišel v 60. letech 20. století Tony Buzan. Od té doby jsou svými zastánci prezentovány jako „nejlepší pomůcka pro přemýšlení“. Myšlenkové mapy jsou graficky zpracovanou napodobeninou procesů probíhajících v mozku a jsou navrženy tak, aby mozek využíval maximum svých schopností. Opírají se o fakt, že lidský mozek myslí multilaterálně, nikoli lineárně. Myšlenková mapa podporuje všechny funkce mozku, ať už hovoříme o paměti, kreativitě, učení či veškerém přemýšlení.

Skečnouting

Skečnouting je moderní a zábavný způsob zaznamenávání poznámek, informací, schémat i procesů prostřednictvím kombinace textu, obrázků, typografie a symbolů. Hodí se prakticky v každé praxi. Výstupy jsou obvykle mnohle lépe srozumitelné, přehledné a především velmi dobře zapamatovatelné.

Cloudové aplikace pro řízení, komunikaci a GTD

Řadíme se rovněž mezi specialisty na cloudové aplikace. V dnešní době je až neuvěřitelné, kolik všelijakých aplikací je vyvinuto a navrženo pro efektivní fungování a rozhodování, pro komunikaci a sdílení, organizaci souborů a mnoho dalších aktivit v osobním životě, a přitom v podnikové praxi je často v této oblasti využíváno jen velmi málo aplikací. Je nepochybné, že je v této oblasti velká spousta tzv. OpenSource řešení, která velmi dobře fungují a skvěle podporují komunikaci, řízení, GTD (Getting Things Done), řízení projektů a úkolů, organizaci schůzek a jednání. Dejte nám možnost celou řadu takovýchto řešení vám představit, ukázat a případně zavést u vás do praxe. Je to velmi efektivní cesta, jak prostřednictvím cloudové aplikace vyřešit celou řadu problémů existujících v podniku.

O naší firmě

Martin Plachý Consulting

Poradenská firma, která vznikla již v roce 1992. Martin Plachý je účetní, finanční, daňový poradce a auditor. Během dlouhé kariéry nasbíral řadu zkušeností z velkého množství projektů. V letech 1998 – 2004 pracoval pro BIG FIVE (dnes již BIG FOUR), kde nejprve ve firmě Arthur Andersen a později v Ernst & Young vykonával funkci manažera auditu a vedl ostravskou kancelář firmy Arthur Andersen a po sloučení v roce 2002 také kancelář Ernst & Young.

Již více než 15 let se zabývá problematikou reportingu, efektivního využívání informací pro rozhodování a řízení a identifikaci rizik.

Řadu let také pracoval jako programátor a před 5 lety založil společnost NOVACLOUD, která se zabývá cloudovým reportingem, moderními technologiemi pro zobrazování a sdílení informací, zpracováním dat, analýzami, ale také moderními cloudovými nástroji pro teamworking, GTD a komunikaci.

Kontakt

MP4C.cz

Martin Plachý Consulting

Riegrova 2
796 01 Prostějov

Kontaktní údaje
+420 774 117 743
martin@mp4c.cz